Меню
Профил
Език

Категории

Избери по

Блог статии

Начало Марки

Агролинк

Филтри
Агролинк

Агролинк

Основано през 1999, Сдружение АГРОЛИНК обединява специалисти, експерти и фермери в мрежа на партньорство и сътрудничество. Като сдружение, АГРОЛИНК се стреми да окуражава и подпомага земеделските производители и селските общности в България за развитие на биологично земеделие като най-устойчивата земеделска система. АГРОЛИНК работи със земеделски производители, държавните институции, академичната общност и неправителствените организации чрез обучения, изследвания и консултации за устойчивото развитие на селските райони. АГРОЛИНК подпомага мрежата от своите членове и партньори чрез повишаване на техния капацитет, допринася за опазване на агро-биоразнообразието и околната среда в България чрез развитието на биологично движение в България. АГРОЛИНК е член на GENET - Европейска мрежа на неправителствени организации. Защо е необходимо АГРОЛИНК? България е една от най-богатите на биологично разнообразие страни в Европа и предлага не само прекрасен ландшафт, но и богато наследство от диворастящи и култивирани растения и животни. От пшеницата до розата, от медицинските растения до разнообразни зеленчуци и плодове, те предлагат възхитителни аромати и вкус. За човечеството това разнообразие е необходимо, така както са необходими плодородието на почвата и чистотата на водата. За съжаление, както и на много други места по света през периода след 1945 традиционните елементи на ландшафта и местните сортове и видове бяха подложени на натиск, а земеделската реформа през последните години доведе до изоставяне на обработваемата земя. Биологичното земеделие е мултифункционална система, която интегрира икономическите и социалните въпроси с тези на околната среда. Методите на органичното земеделие опазват почвата и околната среда, подпомагат фермерите да намерят най-доброто решение за управлението на тяхното стопанство и да реализират продуктите на подходящ пазар. AГРОЛИНК е необходимо за производителите, които искат да започнат ефективно земеделие, носещо икономически и социални ползи за тях. AГРОЛИНК е необходимо и за опазването на околната среда, природата, почвата, селскостопанските животни, биоразнообразието, водите. АГРОЛИНК е необходимо за съхраняването на разнообразието от хора, култури, животни и растения, разнообразието на местната кухня в страната чрез развитието на биологичното земеделие и устойчивото развитие на селските райони. АГРОЛИНК е необходимо като представител на обществото за защита на неговите интереси в икономическата и социалната сфера, и опазването на околната среда. Какво прави АГРОЛИНК? * Консултации на място (преход от конвенционално към органично земеделие, съвети за производство и маркетинг) * Групови консултации (семинари, курсове, професионални екскурзии, ръководства) * Консултации за различни групи: земеделски производители, местни власти, държавни организации, НПО) * Публикува информационни и образователни ръководства, брошури и управлява интернет страница * Издава първото списание за органично земеделие в България „Жива земя” * Лобира и участва при разработването на законодателството свързано с биологичното земеделие, опазването на природата и околната среда * Допринася за повишаване на познанията на обществеността за биологичното земеделие, органичните храни и тяхното значение.

1

продукта

Продукти

Страница 1 от 1
«1»

Новини