Меню
Профил
Език

Категории

Избери по

Блог статии

Начало Марки

Abena

Филтри
Abena

Abena

Abena Group, водеща международна компания, специализирана в търговията на едро с медицински изделия и един от първите производители на пелени за еднократна употреба в света. Abena е създадена през 1953г., като централното управление и производствените мощности са в Дания, персоналът на компанията наброява над 1600 души в целия свят и продукцията й се дистрибутира в над 80 държави по света. Продуктите на Abena и бебешката линия еко пелени и мокри кърпчики Bambo Nature достигат до Вас чрез Био Идея БГ, официален дистрибутор за България на Abena. Освен бебешките пелени Bambo Nature, Abena разработва, произвежда и дистрибутира в цял свят широка гама от пелени за възрастни и други решения в сферата на здравеопазването. В резултат на поетият ангажимент относно здравето и комфорта на потребителите на продуктите ни, както и към опазването на околната среда, различни международни проучвания постоянно посочват нашите пелени като най – добре представящите се продукти на пазара. Abena е първият производител на пелени в света, който получи Nordic Ecolabel – една от най – строгите акредитации давани от независим сертифициращ орган. Нашият ангажимент Ние вярваме в опазването на околната среда. Затова производителят и доставчиците му работят съвместно, за да постигнат целта всяка една пелена да бъде безопасна както за детето, така и за околната среда. Производителят на продуктите Bambo Nature, Abena, рециклира 95% от отпадъчните материали, получени при производството на бебешки пелени в Дания. Отпадъчните материали се състоят основно от опаковъчно фолио от доставените суровини и изрезки от текстил. Отпадъчният материал се продава на рециклиращи компании, които от своя страна ги преработват и регенерират в нов суровинен материал, годен за употреба. Този начин на преработка е щадящ природата и намалява използването на природни ресурси. С цел спазване на добрите практики за опазване на околната среда Abena доброволно се подложи на стриктна и щателна проверка относно екосъбразността и здравните стандарти на своите продукти и производствени мощностти. Проверката оценява всеки един етап поотделно от доставките на суровини до производството на завършен продукт, енергоемкост на процеса и обработка на отпадъчните материали. Целият процес гарантира независимата оценка на всички страни в производствената верига и факта, че те отговарят на високите критерии за сертифициране, както по отношение на здравето, така и на околната среда. Abena следва единна и цялостна политика за контрол на качеството, като в това число притежава и ISO сертификати, SA8000 CSR сертификат и е член на Глобалната инициатива на ООН за устойчиви бизнес практики и социална отговорност („United Nation’s Global Compact“). Качество на продукцията Нашите продукти се произвеждат с високоефективни машини, изразходвайки минимално количество енергия. Нашите пелени не съдържат оптически избелители, лосиони за тяло, парфюми, етерични масла или изкуствени абсорбатори на миризми. Почти цялото количество отпадъчни материали, в това число пудрата и заводския прах се рециклират. Качество на суровините Използваната целулоза при производството произлиза от устойчиво поддържани гори, където броят на засадените нови дървета надвишава отсечените такива. Нашите продукти не съдържат добавени вещества или химикали, за които е известно, че са вредни за здравето и околната среда. В допълнение, нашите продукти са сертифицирани за липса на каквито и да е алергени, добавени по време на производствения процес. Качество на опаковката и разпространението Опаковките ни са произведени от качествени материали с отделяне на възможно най-ниско ниво на въглеродни емисии. Пликовете могат да се рециклират. Нашите дистрибутори са ангажирани с осигуряване на оптимално управление на логистиката, с цел да се намалят въглеродните емисии от товарните превози. Bambo и околната среда Приоритет за производството на продуктите Bambo Nature e опазването на околната среда. Ние не разглеждаме този аспект като разход, а като движеща сила на усилията ни. С цел да се намали вредното влияние върху здравето ни и околната среда, производителят на продуктите Bambo Nature, Аbena, доброволно се подложи на стриктни и щателни инспекции във връза с влиянието на производството върху околната среда. Критериите за екосъобразност се определят на база оценка на въздействието на всеки отделен етап от производствения цикъл и дистрибуция – т.е. изследва се пътя на продукта от доставка на суровината, производство, дистрибуция, потребление и отпадъчен материал. Това означава, че всички доставчици на суровини, бизнес партньори, дистрибутори и други дружества по веригата трябва да следват основните приципи и практики и да ги интегрират в ежедневната си работа. Abena и нейните доставчици са независимо инспектирани и успешно успяват да покрият високите изисквания по отношение на опазване на околната среда. Bambo Nature е първата бебешка пелена сетифицирана по стандартите на всперизнатата „Nordic Ecolabel“, както и като екоетикет Европейско цвете („EU Flower ecolabel“). В допълнение, Abena следва единна и цялостна политика за контрол на качеството, като в това число притежава и ISO сертификати, SA8000 CSR сертификат и е член на Глобалната инициатива на ООН за устойчиви бизнес практики и социална отговорност („United Nation’s Global Compact“). Нашата гаранция Нашата визия за опазване на околната среда е дългосрочна. Отдадени сме на разбирането, че както ние, така и бъдещите поколения, ще имат възможността да живеят в хармония с природата. Стремим се да постигнем това като се фокусираме върху следното: Abena използва преработваеми материали по последна технология Използваната целулоза при производството произлиза от устойчиво поддържани гори, където броят на засадените нови дървета надвишава отсечените такива. Не се използва хлор под никаква форма и количество по време на процеса по избелване на дървесината. Не се използват химикали или производни на силно опасни вещества, описани като SVHC (съгласно чл. 33(2)). Не се използват никакви съставаки, за които се знае, че вредят на здравето и околнат среда като: фталати, органотин (MBT, DBT, TBT), тежки метали като хлор (CI), формалдехид (HCHO), колофонова смола и азо-пигменти. Също така, Abena не използва и никакви химикали или съединения, които има вероятност да причинят дори и локално раздразнение или неразположение. Abena се придържа към строги изисквания в процеса на производството Abena следва постоянно намаление на потреблението на електроенергия. Затова пелените Bambo Nature се произвеждат от ново поколение високоефективна машина, като така се спазват оснонвните принципи за оптимална употреба на природни ресурси. Нито една наша пелена не съдържа оптични избелители, лосиони за тяло, парфюми, етерични масла или изкуствени абсорбатори на миризми. Abena почти напълно е успяла да намали отпадъчните материали , като включително и пудрата и заводският прах се събират, филтрира и използват отново под друга форма. Опаковане и дистрибуция на продукцията фокусирано върху намаляване на отпадъците и използването на горива • Опаковката е произведена от висококачествени материали с най-ниските възможни въглеродни емисии. • Продуктите и опаковъчните материали могат да бъдат унищожени чрез рециклиране, изгаряне или компостиране. • При дистрибуцията на продукцията, фокусът е насочен към намаляване на употребата на горива. При производството на еко пелените Bambo Nature се спазват строги екологични изсквания, за да се осигури минимално въздействие върху околната среда. С над 80% родители, използващи памперси за еднократна употреба за своите бебета и деца е изчислено, че над 18 милиарда пелени се използват за една година, а и вероятно още повече след въвеждането в употреба на тренировъчните гащички. Изключително важно и задължително е, компаниите да инвестират време, енергия, научни изследвания и технологично развитие, за да създават продукти, които са екологични и от устойчиви ресурси. Abena признава, че цялото потребление се отразява на околната среда. Въпреки това, нашите продукти са със значително по-ниско въздействие върху околната среда в сравнение с други. Чрез работата с нашите доставчици на суровини, приемането на независими тестове и проверки, както и производството на един от най-екологичните бебешки пелени, Abena демонстрира ангажимент за подобряване на света, в който живеем.

15

продукта

Продукти

Страница 1 от 1
«1»

Новини