Меню
Профил
Език

Категории

Блог статии

Политика за личните данни

Политика за събиране, обработка и съхранение на лични данни в сайта Био Идея БГ с адрес https://www.bioideabg.com


Уважаеми посетители и клиенти, 


Защитата на Вашите лични данни е важна за нас!

На основание Регламент (ЕС) 679/2016 относно защитата на личните данни(GDPR) на Европейския парламент и на Съвета и съгласно дейностите, извършвани от страна на БИО ИДЕЯ БГ ООД в ролята му на онлайн търговец и администратор на лични данни, с оглед спокойната и законосъобразната работа на служителите и с уважение, отговорност  и едновременно максималната защита на лични данни на потребителите се създаде настоящата политика. 


Настоящата политика съдържа информация относно обема, обхвата, целта на събиране, начина на обработка и съхранение на Вашите лични данни в онлайн магазина bioideabg.com, както и Вашите права относно възможността да влияете на изброените процеси и упражняване на Вашите права. 


Дружеството има издадено Удостоверение за администратор на лични данни, вписано в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" под номер 421087/04.05.2016г. и спазва всички законови разпоредби за защита, съхранение и обработка на личните данни на клиентите. С влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета считано от 25.05.2018г. отпада основанието и изскването за регистрация на администраторите на лични данни по ЗЗЛД.

I. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:


Данни на ЮЛ, седалище и адрес за пощенска кореспонденция

БИО ИДЕЯ БГ ООД, ЕИК: 131224450, ДДС номер: BG131224450, гр. София 1618, кв. „Красно село“, ул. “Пирински проход“ 21, магазин 1.


Данни за връзка

Адрес за пощенска кореспонденция:

гр. София 1618, кв. „Красно село“, ул. “Пирински проход“ 21, магазин 1.

Мобилен телефон: +359 889 889 015

Стационарен телефон: 02/470 29 72

e-mail: office@bioideabg.com


II. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (КЗЛД)

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Център за информация и контакти - тел. 02/91-53-518
Приемна - работно време 9:00 - 17:30 ч.
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg


III. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Тук са описани видовете лични данни, които се събират, обработват и съхраняват от сайта bioideabg.com

 1. Имена (лично име и фамилия) – изисква се, за да се удостовери еднозначно получателят на стоките/услугите и съобщенията
 2. Телефон – необходим за потвърждаване при първа поръчка и за допълнително уточняване при необходимост за следващи поръчки. Използва се също и от куриер, за да получите sms с информация за доставката, както и за да се осъществи контакт с Вас при доставката.
 3. Адрес – изисква се, за да получи потребителя стоките на желано от него място. Не се изисква този адрес да е същият като Вашия личен. Често доставяме до учреждения или до офиси на куриерски фирми. 
 4. E-mail адрес – изисква се, за да получава потребителя административни съобщения във връзка с направената поръчка или допълнителни документи, удостоверяващи неговата покупка. При изрично съгласие по чл. IV т. 2 - за осъществяване на маркетингови активности и получаване на търговски съобщения.
 5. IP адрес – автоматично запазване при осъществяване на поръчка. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. 

Предприети са всички технически и организационни мерки за ограничаване на обема на лични данни до горе-посочения списък. Тези данни са напълно достатъчни за целите на Администратора, да извърши дейностите от т. IV. Ако по някаква причина, при комуникация с наш сътрудник, Ви бъдат поискани допълнителни данни, моля подайте сигнал на посочените в т. I координати.

Лични данни на потребителите се съдържат в:

 • * поръчки
 • * клиентски профили
 • * любими продукти
 • * email абонати
 • * оценки и ревюта
 • * блог коментари
 • * мнения и оценки след поръчки
 • * анкети


IV. ЦЕЛИ И СРОКОВЕ.

В сайта bioideabg.com се събират лични данни с две конкретни цели:

 1. Осъществяване на търговска сделка. Всеки потребител предоставя своите лични данни за да сключи сделка от разстояние. Във връзка с това, той може да получи следните административни съобщения на посочения от него e-mail адрес:
  • За успешна поръчка
  • Информация за номер на товарителница и куриер
  • За начало на обработката на поръчката от оператор
  • За изпращане с куриер или отказ на поръчката
  • Административна бележка към поръчката при необходимост от допълнителни уточнения
  • Съобщение, което съдържа фактура/стокова разписка за направената покупка

Основание: задължение от страна на продавача, Био Идея БГ ООД, да издаде първичен счетоводен документ (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор).
Срок за съхранение: относно първични счетоводни документи - законово установен за 11 години.

 1. Маркетингови активности. Всеки потребител на bioideabg.com може да бъде обект на търговски и рекламни съобщения, персонално адресирани до него или като част от по-широка целева група. Личните данни на потребителя, могат да бъдат използвани и за активността му по отношение на лоялни програми и/или свързани с активността му при посещаване на страници от интернет сайта bioideabg.com.
  Основание: изрично съгласие на потребителя да получава търговски и рекламни съобщения. Волеизявлението за съгласие на потребителя се декларира със специална отметка в електронните формуляри, където се събират неговите лични данни за тези цели.
  Срок за съхранение: Съгласието се счита за валидно за срок от 36 месеца, ако не настъпят действия от страна на субекта, произтичащи от неговите права, описани в т. V

V. ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Всеки потребител има следните права, във връзка с обработката и съхранението на личните му данни

 1. По всяко време да пожелае заличаване, корекция и ограничаване на обработването на личните си данни, които се съхраняват от Администратора за всякакви цели, различни от законово изискуемите.
 2. Да поиска сведение как и при какви условия се съхраняват данните и какви мерки са взети за тяхното опазване
 3. Директно да достъпва и променя данните си в секция „Моите данни“ в акаунта, чрез инструменти за редакция, достъпни след оторизация с е-мейл и парола.
 4. Да подаде оплакване до контролният орган КЗЛД на адрес www.cpdp.bg, в случай, че прецени, че правата му са нарушени от Администратора

Реда на упражняването на правата изброени по-горе е:

 1. Волеизявление чрез секция „Моите данни“ в акаунта на потребителя.
 2. Волеизявление чрез е-мейл кореспонденция на посочените в чл. I е-мейл адреси.
 3. Волеизявление чрез препоръчана кореспонденция до адреса за контакт посочен в чл. I

VI. ОТКАЗ ОТ НАЧАЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Всеки потребител може да откаже да предостави лични данни на сайта bioideabg.com, като не попълни предвидените за това полета или като откаже да предостави данните при вербална комуникация със служител на bioideabg.com.

Последствия, ако изискуемите данни не бъдат предоставени:

За осъществяване на търговска сделка. Потребителят няма да може да получи желаната стока, тъй като ще е невъзможно да бъде адресирана пратката.

За маркетингови активности. Потребителят няма да може да получава търговски предложения и преференции по маркетингови активности и лоялни програми.

VII. СЛУЧАИ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ПОИСКАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

1. Първоначално персонално съобщение на е-мейл адреса на потребителя (за съществуващи регистрирани потребители) във връзка с влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.

2. Регистрация за участие в маркетингови активности и участие в лоялна програма. Съгласието е задължително, защото са необходими данните на потребителя във връзка с участието му в тях. Без изричното му съгласие, събирането на личните му данни ще бъде нарушение на Регламента.

3. Финална стъпка при осъществяване на поръчка. Съгласието за предоставяне на лични данни във връзка с маркетингови дейности не е задължително. Данните на потребителя ще бъдат обработвани единствено с цел осъществяване на търговска сделка от разстояние (чл. IV т. 1).

4. Персонално съобщение за подновяване на съгласието, след изтичане на срока за обработка на личните данни на потребителя, свързани с цел участие в маркетингови активности (чл. IV т. 2). Потребителят ще получи персонално съобщение на е-мейл адреса си. В е-мейла ще бъде поместен персонален линк, при кликването на който, потребителя ще се съгласи с по-нататъшното използване на личните му данни свързани с маркетинговите активности. Активността ще бъде записана в регистъра. Съгласието (натискането на линка) не е задължително.


VIII. РАЗКРИВАНЕ НА ДАННИ

Във връзка с дейността и законовите задължения на Администратора, данните на потребителите могат да бъдат разкривани на следните субекти:

 1. Институции - всички данни, свързани с първичните счтоводни документи (фактура и разписка от лицензиран пощенски оператор), необходими за осъществяване на сделка
 2. Куриер - лични данни (имена, адрес, телефон) се предоставят на куриерската фирма с цел осъществяване на доставката
 3. Банка - в единични случаи, при връщане на стоки от потребителя, се осъществява банков превод да възстановяване на сумата от покупката. С банковата институция се споделят имена и IBAN на потребителя
 4. Лични данни могат да бъдат предоставяни на разследващи органи (МВР, прокуратура и др.) след предоставяне на законови основания за това и в случай, че не е изтекъл срока за съхранение, предвиден в чл. IV

Извън по-горните случаи, данни на трети страни и субекти няма да се предоставят.


IX. КАК ПРЕДПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

При попълване на Вашите лични данни, те се изпращат към нас. За да ги защитим от неправомерен достъп, ние ги криптираме, използвайки технологията за сигурен пренос на данни SSL (SecureSocketsLayer), която в момента е най-често прилаганият и най-сигурният метод за пренос на данни в Интернет. Той се използва винаги, когато се предават чувствителни данни.

Въпреки това ние не носим отговорност, ако сте обект на измама от страна на трети страни и сте попаднали на фалшив сайт наподобяващ нашия. Затова се уверете, чре сте посетили именно сайта bioideabg.com, като откриете икона на зелен катинар в близост до адресното поле на браузъра, както и адреса на сайта да започва с https://.

Протоколът SSL (SecureSocketLayers) се използва за защита на данни, които потребителите изпращат на наш сървър през Интернет. SSL осигурява защитата на информацията по три начина:

• Предаваните данни се криптират.
• Осигурява връщането на формуляра с данните само и единствено на сървъра, който първоначално го е изпратил.
• Проверява дали данните са пълни и непроменени в момента, в който достигнат съответния получател.

Вашите данни не се предоставят на трети страни, с изключение на случаите по чл. VII.


Достъп до Вашите данни имат само служители, определени от управителя на дружеството, които са запознати с изискванията на регламента.

Вие носите пълна отговорност относно опазването на потребителското си име и парола. При съмнение за откраднати или изгубени име и/или парола, следва да уведомите Био Идея БГ незабавно с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

Вие се задължавате да поддържате актуална личната си информация и да нанасяте своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. Био Идея БГ не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от клиента.


X.ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА "БИСКВИТКИ"


1. Използвани от bioideabg.com „бисквитки“.
Bioideabg.com използва два вида бисквитки – бисквитки за потребителска сесия (остават на устройството само за текущата сесия на браузване) и фиксирани бисквитки (остават на устройството за фиксиран период от време или докато не бъдат изтрити от потребителя).

2. Как се използват бисквитките получени чрез посещаване на bioideabg.com?
Посещаването на сайта може да създаде бисквитки със следните цели:
• Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
• Бисквитки за регистрация;
• Бисквитки за рекламна дейност и анализ на продажби / поръчки;
• Бисквитки на рекламни платформи и интрументи за анализ - Google Adwords, Google Analytics, Facebook Ads.

Бисквитките, които използва сайта www.bioideabg.com не идентифицират личността на интернет потребителите. Всеки софтуер за достъп до уеб-сайтове (браузър) позволява съхраняването на бисквитки по подразбиране. Въпреки това, всеки софтуер дава и възможност за управление на начина за съхраняване на бисквитки, както и инструменти за изтриването им.

3. Защо се използват и са важни „бисквитките“в интернет пространството?
Бисквитките помагат на потребители и собственици на сайтове при ежедневното им преживяване в интернет като предоставят следните възможности:
• Показване на съдържание и услуги, адаптирани към предпочитанията на потребителя.
• Оферти и рекламни предложения, адаптирани към предпочитанията на потребителя – запомняне на пароли.
• Идентифициране на потребител, без да е необходимо да въвежда своите данни за вход при отварянето на всяка страница или да излага публично същите при съставянето на адрес.
• Предоставяне на реклами, които биха заинтересовали потребителя.
• Измерване на посещенията от инструменти за анализ, които подпомагат собствениците на сайтове да предложат по-добри услуги и продукти, както и за подобряване на потребителското изживяване в сайтовете им.

4. С посещаването на този сайт потребителите на bioideabg.com се съгласяват бисквитки от bioideabg.com, негови партньори и рекламните платформи използвани от него да бъдат поставяни на устройствата им. Ако потребителя не желае да бъдат поставяни бисквитки на неговото устройство, той може да направи това от настройките на софтуера, с който отваря настоящия сайт, като в такъв случай не може да се гарантира пълното и акуратно функциониране на сайта.

5. Потребителя се счита за уведомен по отношение на неиндивидуализираното проследяване на неговото поведение на сайта и в интернет при посещение, покупка, записване, преминаване от друг сайт и др. от страна на www.bioideabg.com. За настройка на бисквитките от трети лица (най-популярните рекламни платформи) Потребителя може да използва и сайта: http://www.youronlinechoices.com/bg/

6. В случай на съгласие за използване на лични данни по реда на чл.IV, данните от бисквитките могат да бъдат обвързани с личните данни на потребителя. 


X. ДРУГИ

Био Идея БГ ООД, уважава Вашата лична неприкосновеност. Нашето дружество събира, съхранява, използва и обработва минимално количество лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността му при спазване на приложимите законови изисквания.

Тaзи политика за поверителност е приета от Био Идея БГ и е в сила от 25 май 2018 г.


Тук можете да намерите още информация, която може до Ви бъде полезна във връзка с отношенията помежду ни:


ФОРМУЛЯР НА БИО ИДЕЯ  БГ ЗА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР

/userfiles/editor/file/Formuliar%20za%20otkaz%20ot%20dogovor%281%29.pdf


ПРАВО НА ОТКАЗ при онлайн поръчки и стандартен формуляр КЗП

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки

Онлайн линк КЗП: https://kzp.bg/standarten-formulyar-za-uprazhnyavane-pravo-na-otkaz-pri-online-pokupki

Изтеглете оттук

Линк към Комисия за защита на потребителите (КЗП) https://kzp.bg

Линк към платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия:http://ec.europa.eu/consumers/odr